Auto – școala proiectelor lui Științescu
13 decembrie 2018

Asociația pentru Cultură și Educație Destine în Formare

Timișoara

  • 140 elevi, 16 mentori și profesori
  • 1 biciclu, 1 mașină de formula 1, 1 generator, 1 kart, 1 stand experimental automobile
  • Gala proiectelor

 

Proiectul pe scurt

“AUTO – școala proiectelor lui Științescu” s-a derulat printr-o serie de mini-proiecte:

  • ”Și eu vreau să construiesc”: elevii au construit 1 biciclu, 1 mașină de formula I, 1 generator și 1 kart;
  • ”Cei 3R-recondiționez, refolosesc, respect mediul”: elevii au recondiționat Standul experimental de aprindere, încărcare și semnalizare optică pentru automobile și panoplii, materiale care vor fi refolosite în activitățile de predare;
  • ”Matematica din viața mea”: elevii au identificat aspectele practice ale matematicii din viața de zi cu zi (elemente de calcul financiar, amenajarea camerei, calculul mediilor);
  • ”Aplicații TIC în geografie”: elevii au realizat pliante, afișe, broșuri, prezentări PPT/prezi evidențiind importanța și rolul apei pentru omenire, din cadrul unității de învățare Apele Terrei;
  • ”Natura-prietena mea!”: elevii au planificat o excursie la una dintre locații aleasă prin consens, au stabilit rolurile pe care și le-au asumat, au stabilit traseul, în funcție de un buget dat, au contactat furnizori de servicii din zonă, au identificat firma de transport, au promovat excursia la nivelul colegilor, au realizat o expoziție de fotografie cu instantanee surprinse în timpul activității.

Liceul Tehnologic Transporturi Auto a organizat și ”Gala proiectelor” prin expunerea materialelor realizate de elevi în timpul ”Lunii proiectelor”, elevii explicând celor interesați proiectele lor.

Prin intermediul acestui proiect s-a dorit canalizarea elevilor spre descoperirea pasiunii pentru matematică, știință și tehnologie și dezvoltarea de abilități practice, de cooperarea, spirit antreprenorial, contribuind astfel la dezvoltarea personală și orientarea profesională a acestora, dintr-o perspectivă interdisciplinară.