5 februarie 2024
Lansarea apelului de proiecte
6 – 29 februarie 2024
Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor (minim o sesiune obligatorie pentru fiecare aplicant)
4 martie 2024, ora 24:00
Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
6 – 26 martie 2024
Evaluarea proiectelor
26 martie – 29 martie 2024
Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
începând cu 1 aprilie 2024
Semnarea contractelor de finanțare
1 aprilie – 31 octombrie 2024
Derularea și monitorizarea proiectelor
1 – 15 noiembrie 2024
Evaluarea, raportarea și celebrarea proiectelor

GHID DE FINANŢARE

Științescu Timișoara 2024, ediţia 7.0

Context

Științele și tehnologia joacă un rol important  în economia viitorului, iar România poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii.

Deși, aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și tehnologia este una fericită, prin care li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și explora, probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial.

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, a fost inițiat Fondul Științescu de către Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Romanian-American Foundation, ca proiect pilot în patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu). Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent, fiind implementat, prin 14 fundații comunitare, în mai multe judeţe din ţară. În judeţul Timiș, programul este implementat din 2018 de către Fundația Comunitară Timișoara. Iar în această ediţie va fi implementat şi în judeţul Arad, pe lângă judeţul Timiş. 

Finanțatorii programului Științescu la Timișoara

Fondul Științescu este constituit în baza contribuțiilor din partea companiilor și donatorilor individuali din comunitatea locală.

Pentru ediția 2024, principalul finanțator local este HAMILTON Central Europe, părtaș la povestea Științescu încă de la înființarea fondului la Timișoara, în 2018.

Fundaţia Bosch România s-a alăturat Fondului la Timişoara în 2022, ca partener local strategic.

Romanian-American Foundation, finanțatorul strategic național, dublează sumele atrase din comunitate, în limita a 10.000 USD pe ediție.

Parteneri de proiect în 2024: Accesa şi Ness.

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2024 este în acest moment de 200.000 RON (campania de strângere de fonduri continuă).

Ce își propune Științescu la Timișoara

Fondul Științescu este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile STEAM (ştiințe, tehnologie, inginerie, arte, matematică). Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru domenii STEAM, într-un mod creativ, prietenos și util.

Obiectivele programului Științescu Timișoara sunt:

 1. să încurajeze pasiuni și cariere în domeniile științelor și tehnologiei pentru cât mai mulți copii și tineri, indiferent de abilităţi, prin intermediul unor procese de învățare bazate pe abordări practice, interdisciplinare și de colaborare;
 2. să stimuleze creativitatea, autonomia și implicarea în crearea de conținut educațional a cât mai multor copii și tineri;
 3. să contribuie la dezvoltarea și diversificarea educației STEAM în școli, dar și în cât mai multe contexte în comunitate;
 4. să încurajeze filantropia, voluntariatul și consolidarea unei comunități locale de suporteri și oameni de acțiune pentru educația STEAM.

Cui se adresează programul de finanțare

În 2023, programul de finanțare Ştiinţescu Timişoara este dedicat elevilor cu vârsta cuprinsă  între 6 și 19 ani, din județele Timiș şi Arad. 

Cine poate propune proiecte

Pot aplica pentru finanțare:

− organizații non-guvernamentale din județele Timiș şi Arad (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți şi asociații ale școlilor, dar care nu deservesc unităţi de învățământ private);

− şcoli şi licee publice din judeţele Timiș şi Arad;

− grupuri de inițiativă din județele  Timiș şi Arad, formate din profesioniști, învățători, părinți, elevi şi/ sau studenţi și care nu deservesc unități de învățământ private;

* Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minimum 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de educaţia STEAM și pe care vor să îl promoveze în comunitate. În situația unui grup de inițiativă format din tineri sub 18 ani este necesară includerea în grup a cel puțin unui adult, care își va asuma responsabilitatea legală a derulării proiectului.

Fiecare inițiator (ONG, şcoală sau grup de inițiativă) poate înscrie în program un singur proiect.

Mentorat în Incubatorul Ştiinţescu Timişoara

Pentru a fi eligibili în această sesiune de finanţare, este obligatoriu să vă programaţi şi să participaţi la minimum o întâlnire online pentru feedback individualizat cu echipa Fundaţiei Comunitare Timişoara. Sesiunile de mentorat vor avea loc în perioada 6 – 29 februarie 2024. Scopul acestei etape de mentorat este să asigure pe de o parte proiecte cât mai relevante pentru acest Fond și în plus, procesul de redactare să fie cât mai simplu pentru aplicanți. În același timp, rolul sesiunilor de mentorat este și acela de a aduce împreună echipele care au idei de proiecte STEAM pentru a crea posibile sinergii în planificarea propunerilor de proiecte. Programările se fac prin completarea FORMULARULUI.

Fundația Comunitară Timișoara poate facilita inițiatorilor de proiecte contactul cu organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități sau persoane din comunitate.

Pentru idei, inspirație, planificarea și/sau dezvoltarea proiectului vă încurajăm să consultați anexa 2 a prezentului ghid, cu scurte prezentări ale unor potențiali parteneri de proiect.

Cât și cum finanțează Științescu

Valoarea fondului destinat finanțării proiectelor câștigătoare a celei de-a VII-a ediții a programului este în acest moment de 200.000 RON. Decizia cu privire la suma acordată fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetul aplicațiilor, iar sumele vor fi alocate în ordinea punctajului, până la epuizarea fondului.  

Vom aplica următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/ sau tineri beneficiari ai proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

∠ în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu:

 • min. 150 de copii și/sau tineri

∠ în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri / ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte / lucrări concrete realizate) sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul constant cu:

 • min. 30 de copii și/sau tineri

Criteriile de eligibilitate privind mentorii prevăd implicarea în activitățile cheie ale proiectului a cel puțin 3 mentori, din domenii STEAM diferite.

Mentori Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști, artişti și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STEAM în comunitate.

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a activităților proiectului și a rezultatelor obținute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Fundația Comunitară Timișoara nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Calendarul de derulare a programului

 • 5 februarie 2024 Lansarea programului de finanțare
 • 6 – 29 februarie 2024 Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor (minim o sesiune obligatorie pentru fiecare aplicant)
 • 4 martie 2024, ora 24:00 Termenul limită pentru înscrierea proiectelor
 • 6 – 26 martie 2024 Evaluarea proiectelor
 • 26 martie –  29 martie 2024 Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare
 • începând din 1 aprilie 2024 Semnarea contractelor de finanțare
 • 1 aprilie – 31 octombrie 2024 Derularea și monitorizarea proiectelor
 • 1 – 15 noiembrie 2024 Evaluarea, raportarea și celebrarea proiectelor

Evaluarea proiectelor Științescu

Eligibilitatea proiectelor presupune verificarea, de către echipa Fundației Comunitare Timișoara, a următoarelor cerințe pentru proiectele înscrise:

 1. participarea la minimum o sesiune on-line de mentorat cu echipa Fundaţiei Comunitare Timişoara;
 2. transmiterea aplicaţiei în termenul stabilit, folosind formularele specifice;
 3. respectarea cerințelor privind tipurile de inițiatori;
 4. respectarea criteriilor privind numărul de copii, tineri și mentori implicați;
 5. respectarea calendarului de derulare a programului;
 6. respectarea condițiilor privind suma solicitată pentru finanțare și cerințele specifice privind limitele și tipurile de cheltuieli acceptate.

Proiectele declarate eligibile vor fi evaluate de către un juriu extern independent, a cărui componență va fi anunțată public cel târziu la data termenului limită pentru înscrierea proiectelor.

Criteriile de evaluare a proiectelor eligibile sunt:

 1. calitatea proiectului: realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și planificare a proiectului / 25 puncte;
 2. eficiența proiectului: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate / 25 puncte;
 3.  impactul specific: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect / 15 puncte;
 4. impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect / 15 puncte;
 5. sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor, și este deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere / 20 puncte.

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării min. 65 puncte. Vor avea prioritate proiectele din urbanul mic şi mijlociu şi din rural.

Organizațiile, şcolile publice și grupurile de inițiativă sunt invitate să depună formularul de aplicare și cel de buget completate, pe platforma: https://fctm.grantmanager.ro/

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 4 martie 2024, ora 24:00.

Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să consultați grila de evaluare, prezentată în anexa 1 la prezentul ghid.

Ne dorim să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Proiecte prin care se înfiinţează spații de lucru interactive şi comunitare în şcoli şi în afara lor (de exemplu: hub-uri, makerspace-uri, laboratoare sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digital sau de tipul Repair Cafés etc.), care să aibă şi o componentă de implicare practică a copiilor şi tinerilor şi care să colaboreze chiar şi cu părinţi sau profesori şi/ sau să formeze cel puţin un mentor nou Ştiinţescu;
 • Proiecte educaționale non-formale, incluzive, interdisciplinare, colaborative şi de familiarizare şi accesibilizare a domeniilor STEAM pentru copii şi tineri;
 • Proiecte în care se folosesc în moduri practice şi creative materiale reciclate şi care informează copiii şi tinerii cu privire la anumite tendințe privind reciclarea şi/sau upcycling-ul şi design-ul de produs;
 • Activități din domeniul ecologiei și a protecției mediului (expediții, drumeții și activități în natură, ateliere în spații deschise);
 • Dezvoltare de spaţii verzi în şcoli publice, grădini observaționale, sere smart şi spaţii de compostare pentru materiale vegetale, care să familiarizeze în mod practic copii şi tineri, cu noţiuni din diferite ştiinţe cum ar fi biologia, chimia, fizica, geologia dar şi agronomia sau ştiinţele alimentare;
 • Proiecte educaționale inovatoare de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi la elevi);
 • Evenimente care promovează educația pentru domeniile STEAM, precum festivaluri sau caravane de ştiinţă, competiții, expoziții, tabere şi vizite de studiu pentru elevi, cu un plan argumentat și concret de activități care să-i implice direct pe copii şi tineri;
 • Activități educaționale pentru copii și tineri de tipul „do-it-yourself” în domenii diverse precum: electronică, robotică, imprimare 3D, inteligență artificială, software, activități legate de meșteșuguri şi promovarea patrimoniului în relaţie cu ştiinţa, tehnologia şi arta;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Proiecte în cadrul cărora sunt dezvoltate materiale didactice și metode educaţionale inovatoare prin implicarea directă a elevilor, cu accent mai mare pe procesul de dezvoltare, nu pe rezultatul acestuia;
 • Proiecte STEAM cu activităţi în care să fie implicaţi elevii alături de părinţii lor;
 • Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM;

Am ales, pentru inspiraţie, din reţeaua naţională câteva proiecte pe placul lui Ştiinţescu: 

TOOLHOUSE – MAKERSPACE SIBIU

Ştiinţescu HUB

STEM – Fest 

Recycling cu Științescu 

Academia micilor bucătari

Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA 

Maker Exploratorium – Natural Sciences 

Mini ecosistem – Laborator în aer liber 

Şi câteva exemple din comunitatea extinsă:

Spațiu experimental pentru artă și stare de bine

Stop risipa alimentară!

Te afli aici | Locuri și fapte: Detectivi urbani la FABER

Foarte important! Tipurile de activități și proiecte enumerate mai sus reprezintă o listă orientativă şi ilustrativă. Nu este o listă exhaustivă de idei. Orice altă propunere de proiect educațional din aria STEAM poate fi eligibilă pentru concurs.

Implementarea proiectelor Științescu la Timișoara

Echipa Fundației Comunitare Timișoara va oferi suport echipelor de proiecte și mentorilor Științescu implicați pe întreaga perioadă de implementare, astfel:

− coordonatorilor de proiect, pentru managementul, promovarea, comunicarea, evaluarea și raportarea proiectelor;

− echipelor de proiect, pentru identificarea de spații inedite și/sau dotări specifice necesare, după caz;

− mentorilor Științescu, pentru metode psiho-pedagogice și de motivare și implicare a copiilor și tinerilor în activitățile Științescu.

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară Timișoara, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Pentru proiectele care solicită finanțare de cel mult 5.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar unic, în contul bancar al organizației, şcolii publice sau al reprezentantului grupului de inițiativă, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanțare de peste 5.000 lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcție de activități și de calendarul de implementare, astfel:

− prima tranşă: la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului;

− a doua tranşă: după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului și felul în care a fost cheltuită prima tranșă de finanțare.

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația Comunitară Timișoara a raportului final (narativ și financiar), prezentat de către reprezentantul echipei / organizației finanțate.

Fundația Comunitară Timișoara va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru raportare.

Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al partenerilor, conform formatelor puse la dispoziție de Fundația Comunitară Timișoara şi menţionate în contractul de finanţare.

Celebrarea proiectelor Științescu la Timișoara 

Fundația Comunitară Timișoara va organiza, la finalul anului 2024, un eveniment de tip târg de ştiinţe pentru celebrarea rezultatelor proiectelor, schimburi de experiență și construire și consolidare de relații în comunitate. Evenimentul va fi organizat în colaborare cu toate echipele de proiecte care au primit finanțare în cadrul acestei ediții a programului, fiind încurajați a se implica și reprezentanți ai finanțatorilor, precum și angajați ai acestora.  

La eveniment vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți media. 

Pentru detalii suplimentare și întrebări vă așteptăm și vă încurajăm să ne contactați!

Persoană de contact:

Bianca Băilă, coordonator program Ştiinţescu Timişoara pentru judeţele Timiş şi Arad

Telefon: 0746.686.683 (în intervalul orar 10:00 – 17:00)

E-mail: fundatiacomunitaratm@gmail.com

Website: https://timisoara.stiintescu.ro

ANEXA 1

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați Grila de evaluare, cu punctajele aferente.

ANEXA 2

Spaţii partenere pentru activități Științescu

ExperimentariumTm cuprinde peste 100 de experimente din diverse domenii, prin care participanții descoperă și conștientizează fenomene și legi fizice. Spațiul promovează o cultură a experimentării și colaborării, stârnește curiozitatea, sporește înțelegerea și stimulează idei noi, totul prin experimentare.

Email: experimentariumtm@gmail.com, Facebook: Experimentarium-Tm

Aquapic – Uzina de Apă Industrială este un centru de educație informală pentru elevi din ciclul primar și gimnazial, administrat de Aquatim SA. Accesul este gratuit și se face în grup organizat, coordonat de un cadru didactiv (educator, trainer, facilitator), pe bază de programare online. Centrul este deschis în sezonul aprilie-septembrie.

Facilități: parcul uzinei (20.000 mp), cu instalații de jocuri tematice (apă, sustenabilitate) în aer liber, zone de recreere și sport, minilaborator (20 de locuri), truse de experimente, o clădire de patrimoniu industrial vizitabilă.

Partener Științescu din 2019.

Contact: aquapic@aquademica.ro

Adresa: str. Frederic Mistral nr. 1, Timișoara

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/A81Y6m3vafm38BHv7

Transport public (5-10 minute distanță): tramvai 1, 2 – stația Lalelelor, troleibuz 11, M11 – stația V. Economu, vaporetto – stația M. Viteazul.

www.aquapic.aquademica.ro

Facebook: Aquapic – centru educațional pentru copii 

Muzeul Apei, administrat de Aquatim SA, este deschis din anul 2023 pe amplasamentul primei stații de tratare a apei din Timișoara. Uzina de apă Urseni. Complexul muzeal include trei clădiri istorice: Grupul de fântâni, Deferuginatorul și Casa pompelor și un pavilion nou de acces, folosit și ca spațiu expozițional sau pentru evenimente.

Facilități pentru public: parcurs explicativ scris, ghidaj audio cu coduri QR, dotări pentru persoane cu mobilitate redusă. Facilități pentru parteneri: sisteme expoziționale, mobilier și accesorii (mese, scaune, fotolii puf), echipamente multimedia (sistem audio, TV/ecrane, videoproiector, sistem sonorizare).

Acces gratuit.

Contact: contact@muzeulapei.ro, 0757 087 059

Program de vizitare: miercuri – duminică, 10 – 16.

Adresa: Calea Urseni nr. 26, Timișoara

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/tWPYU46Z5kfnuZcg9

Transport public (10-15 minute distanță): autobuz E2 – stația Venus, troleibuz 15,16 – stația Girație Sudului.

www.muzeulapei.ro

Facebook: Muzeul Apei 

Instagram: Muzeul Apei Timişoara 

F O R Makerspace

În cartierul Fabric, unul dintre cele mai diverse și vibrante din Timișoara, F O R a reabilitat un fost spațiu industrial: fostul depozit de săpun al Fabricii Azur, acum FABER – the capacity building. Un loc foarte accesibil cu orice mijloc de transport – inclusiv caiac sau vaporetto – la doar 8 minute de biciclit din Piața Unirii.

F O R este compus din spații de lucru, un atelier de prototipare utilat cu echipamente de fabricație numerică, o sală de întâlniri și spații comune de socializare. Tavane înalte, multă lumină și ferestre mari care privesc malul Begăi definesc acest spațiu care a fost amenajat și dotat într-un mod contemporan și, în vremurile în care trăim, atent la siguranță și sănătate. 

Email: hello.forwork@gmail.com, Tel: 0728 337446, Web: www.f-o-r.ro, Facebook: F O R

Observatorul Seismologic Timişoara este un spaţiu interactiv dedicat promovării geoştiinţelor.

Email: rau.adina@infp.ro

Facebook: Observator Seismologic Timișoara

Hambarul cu Carte este un spațiu non-formal de activități educaționale pentru copii, situat într-o veche gospodărie șvăbească din Comloșu Mic, județul Timiș. Destinat activităților outdoor, spațiul de cca. 1500 mp cuprinde o veche cotarcă de porumb, curte și o grădină de legume și plante aromatice. Se asigură acces și la dotările unei ferme vegetale (utilaje agricole) și la culturile din câmp (cereale, livadă de nuci și pomi fructiferi). 

Pentru partenerii Științescu, aceste resurse se pun la dispoziție  pentru grupe de max. 30 de copii (vârste 6-14 ani), vizând  activități de craft, jocuri, experiențe în domeniul  agro-horticol, într-o atmosferă specifică unei gospodării rurale. 

Accesul este gratuit pentru grupe de copii însoțite de cadre didactice și se face pe bază de programare și de discuție de conținut preliminară. Spațiul este accesibil în perioada mai-octombrie.

Contact : Ramona Jakoby – tel. 0744768346

Email: coltdebanat@gmail.com

Facebook: Hambarul cu Carte, Colţ de Banat

Despre finanțatorii programului Științescu la Timișoara

HAMILTON Central Europe este finanțator strategic local al programului, încă de la înființarea lui în Timișoara, în 2018.

Compania a format o echipă de experți, care colaborează la nivel mondial pentru a redefini și a promova cercetarea, dezvoltarea și producția în industria științei vieții. Instrumentele de precizie ridicată și accesoriile de aparatură medicală, dezvoltate și fabricate de HAMILTON Central Europe în Timiș, au ca destinație laboratoare de cercetare și secții de terapie intensivă din întreaga lume.

Dezvoltare prin dedicare, colaborare prin implicare și cercetare prin pasiune sunt principiile după care HAMILTON Central Europe se ghidează în calea ei spre excelență și pe care dorește să le transmită, prin alăturarea la povestea Științescu. Motivația lor este aceea că, micii cercetători de azi vor deveni marii oameni de știință de mâine, iar proiectele în care se investește azi vor avea un impact favorabil asupra societății de mâine.

Romanian-American Foundation este finanțator strategic național al programului, încă de la începuturile acestuia în 2014.

Romanian-American Foundation promovează și consolidează condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România.

Viziunea organizației este cea a unei societăți prospere, implicate și cu spirit antreprenorial, o societate compusă din cetățeni care se comportă cu responsabilitate. Romanian-American Foundation susține proiecte, idei și organizații care pot avea un impact substanțial în comunități și care au un potențial ridicat de creștere și replicare.

Fundația Bosch România s-a alăturat Fondului Ştiinţescu Timişoara în 2022, ca finanţator strategic local. 

Înființată în 2020, Fundația Bosch România este o organizație non-guvernamentală apărută la inițiativa Grupului Bosch în România, cu scopul de a crea un cadru potrivit extinderii acțiunilor sale de responsabilitate socială. Fundația Boch România are drept obiectiv generarea unei schimbări în bine pentru persoanele defavorizate în special, dar și pentru societate în ansamblu. Educația, mediul, habitatul, sănătatea și societatea reprezintă domeniile de implicare pentru Fundația Bosch România.

Prin programul umbrelă EduCare, Fundația Bosch România susține inițiative durabile din domeniul educației. Accesul la educație, dar și educația pentru viitor reprezintă direcții de interes.

Fundația Comunitară Timișoara face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și a fost înființată în anul 2016, fiind cea de-a 16-a fundație comunitară.

Misiunea Fundației Comunitare Timișoara este de a construi încredere în comunitate, de a sprijini inițiative locale și de a realiza conexiuni, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a unor comunități prospere.

Federația Fundațiile Comunitare din România cuprinde 16 fundații comunitare membre, care derulează programe în 29 din cele 41 de judeţe din România şi au susţinut până acum peste 9.100 de proiecte locale, alocând peste 86 de milioane în investiţii în comunitate.

Științescu Timișoara este un program al Fundației Comunitare Țimișoara care face parte din rețeaua națională de fundații comunitare care implementează Fondul Științescu.

Cele două formulare de mai jos se depun completate pe platforma: https://fctm.grantmanager.ro/

Pentru o cât mai bună structurare a ideilor și descrierea elocventă a proiectului vă încurajăm să consultați grila de evaluare, cu punctajele aferente.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 4 martie 2024, ora 24:00.

Succes!