Fondul de Burse pentru Robotică şi Programare
10 iunie 2024

Fondul de burse pentru robotică și programare, susținut de ING Hubs România, este un program de finanțare prin care Fundaţia Comunitară Bucureşti, în colaborare cu fundaţiile comunitare din ţară, printre care şi Fundaţia Comunitară Timişoara, susține performanţa și dezvoltarea profesională a elevilor de liceu și studenților din învățământul public din România, prin oferirea de burse pentru participarea la competiții naționale și internaționale.

Bugetul total este de 250.000 de lei prin care sunt susţinuţi elevi de liceu și studenți cu burse cuprinse între 5.000 și 10.000 lei și echipe formate din minimum 2 elevi/studenţi, cu burse cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei.

Solicitările de burse se primesc în mod continuu în perioada 7 iunie – 1 decembrie 2024, iar solicitările eligibile sunt finanțate la fiecare 2 săptămâni, pe baza criteriilor de selecție descrise la secţiunea APLICĂ, până la epuizarea bugetului disponibil.

*******

Despre parteneri:

ING Hubs România

ING Hubs Romania oferă servicii tehnologice în cadrul ING Group, contribuind la procesul de îmbunătățire și uniformizare a experienței clienților ING la nivel global.

Compania a început în 2015 ca un hub de dezvoltare software in cadrul ING, apoi a extins constant portofoliul pentru a include mai multe servicii și competențe în domeniul dezvoltării software, managementul datelor, risc și conformitate nefinanciară, audit și operațiuni de retail. Din 2022, compania operează din două locații – București și Cluj-Napoca. Cu ajutorul a peste 1600 de specialiști IT si profesioniști în domeniul riscului și operațiunilor, ING Hubs România oferă acum 150 de servicii pentru 24 de unități ING din întreaga lume.

Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 12 ani, a finanțat peste 800 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 4,7 milioane de euro. Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 17 fundații comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitați www.fundatiacomunitarabucuresti.ro .

—————————————————

Disclaimer

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la office@fundatiacomunitarabucuresti.ro, www.fundatiacomunitarabucuresti.ro