Ghidul aplicantului
2 aprilie 2018

Informații generale

Științele și tehnologia vor juca un rol din ce în ce mai mare în economia viitorului, iar România poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii. Deși aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă le place o anumită materie, pot învăța cu pasiune, iar dacă nu, în cel mai bun caz învață doar pentru a trece un examen. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și tehnologia este una fericită, prin care descoperă frumusețea acestor domenii, li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și explora mai mult, iar probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial.

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, cu sprijinul Romanian-American Foundation a fost inițiat Fondul Științescu, ca proiect pilot implementat de patru Fundații Comunitare: București, Cluj, Iași și Sibiu. Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent fiind implementat, prin fundațiile comunitare locale, în București, Sibiu, Iași, Cluj, Oradea, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiu Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului și Dâmbovița. Din 2018, Fondul Științescu este implementat și la Timișoara, de către Fundația Comunitară Timișoara.

Fundația Comunitară Timișoara (FCTM) face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și a fost înființată în anul 2016, fiind cea de-a 16-a fundație comunitară din România. Misiunea noastră este să construim încredere în comunitate, să sprijinim inițiativele locale și să realizăm conexiuni, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a unor comunități prospere. FCTM își propune să:

 • conecteze resursele cu nevoile din comunitate; FCTM mobilizează resurse de la companii și indivizi, pe care le direcționează în comunitate, sub formă de fonduri pentru proiecte sau burse prin care o comunitate poate să se dezvolte sau să rezolve o problemă;
 • conecteze oameni cu aceleași interese și pasiuni, stimulând astfel inițiative noi și parteneriate în comunități diverse;
 • mobilizeze și să aducă laolaltă locuitorii în jurul unor subiecte importante pentru ei, prin organizarea de evenimente și implementarea de programe tematice precum: Științescu, Cercul de Donatori, Timotion – Timișoara se mișcă, Talk the Walk;
 • ofere donatorilor consiliere filantropică, propunându-le proiectele/inițiativele care se potrivesc cel mai bine cu misiunea și crezul lor.

Federaţia „Fundațiile Comunitare din România” (FFCR) a fost înființată în anul 2012, de către primele 4 fundații comunitare existente atunci, cu rolul de a reprezenta și a susține toți membrii săi pentru schimbare socială. În prezent, FFCR cuprinde 16 membri, reprezentați de toate fundațiile comunitare active în România. FFCR asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor membre. De asemenea, furnizează servicii eficiente de responsabilitate socială prin expertiza și forța rețelei din teritoriu. FCTM este membru FFCR.

Romanian-American Foundation promovează şi consolidează condiţiile necesare unei economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România. Viziunea organizației este cea a unei societăți prospere, implicate și cu spirit antreprenorial, o societate compusă din cetățeni care se comportă cu responsabilitate. Romanian-American Foundation susține proiecte, idei şi organizaţii care pot avea un impact substanţial în comunităţi şi care au un potenţial ridicat de creştere şi replicare.

 

I. Ce își propune Științescu la Timișoara

Fondul Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educative în domeniile STE@M (științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică), cu scopul de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru aceste domenii, într-o manieră distractivă, utilă și fascinantă.

Științescu oferă cadrul potrivit de implicare a diverșilor actori din comunitate: elevi, părinți, profesori, profesioniști pasionați, organizații, companii și alte instituții, în scopul generării de oportunități de învățare practică, conectată la utilitatea informațiilor din viața de zi cu zi,  într-un context plăcut, care poate trezi și cultiva apetitul pentru domeniile STE@M și pentru învățătură, în general.

Obiectivele strategice ale fondului Științescu la Timișoara sunt:

 1. să stimulăm crearea de proiecte care să facă științele mai atractive și mai interesante pentru copii și tineri;
 2. să generăm proiecte educative bazate pe abordări practice (do-it-yourself, târguri și cluburi de științe), interdisciplinaritate, cooperare și dezvoltare personală;
 3. să determinăm o schimbare în modalitatea de predare a științelor în școli;
 4. să încurajăm filantropia și voluntariatul și să aducem la un loc, în jurul unui subiect important precum educația, o comunitate locală de suporteri și oameni de acțiune.

 

II. Fondul colectat de Științescu la Timișoara

Fondul Științescu Timișoara este implementat de Fundația Comunitară Timișoara împreună cu partenerii săi locali și în parteneriat cu Romanian-American Foundation.

Fondul este constituit din resurse financiare locale, de la donatori individuali și/sau companii care înțeleg și se alătură misiunii lui Științescu, de a dezvolta pasiunea copiilor și tinerilor pentru domeniile STE@M.

Finanțatorii locali ai prezentei ediții sunt companiile: Hamilton Central Europe, Ness Digital Engineering, ZTE Services România.

Romanian-American Foundation dublează sumele atrase din comunitate, în limita a 15.000 USD pe an, facilitate disponibilă FCTM pe perioada a 3 ani, începând cu 2018.

Proiectele Științescu vor fi finanțate în ordinea punctajului de evaluare, în limita fondurilor disponibile.

Valoarea totală a Fondului Științescu va fi comunicată la data anunțării proiectelor câștigătoare (vezi calendar program).

 

III. Cât și cum finanțează Științescu

Științescu apreciază și dorește să finanțeze proiecte care își propun să stimuleze creativitatea și pasiunea copiilor și tinerilor pentru domeniile STE@M. Pentru ediția pilot de la Timișoara va finanța în limitele a cel puțin 4.000 lei și cel mult 15.000 lei per proiect.

Fiecare inițiator (ONG sau grup de inițiativă) se poate înscrie în concursul de proiecte Științescu, prin transmiterea unui singur formular de aplicare.

Toate proiectele lui Științescu trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute.

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

FCTM nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

IV. Cui dedică Științescu resursele financiare colectate

Programul Științescu Timișoara este dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, localizați în județul Timiș.

 

V. Cine poate propune proiecte lui Științescu

Științescu oferă șanse egale de participare următoarelor tipuri de inițiatori de proiecte:

 • organizații non-guvernamentale din județul Timiș (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, asociații ale școlii);
 • grupuri de inițiativă, formate din practicieni pasionați de știință și tehnologie și/sau profesori, învățători (pentru care FCTM poate facilita contactul cu organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități din comunitate).

Prin grup de inițiativă FCTM înțelege un grup informal constituit din minim 3 membri, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public.

 

VI. Mentorii Științescu

Proiectele Științescu există și prind viață datorită mentorilor Științescu.

Mentorii Științescu sunt oamenii pasionați, care prin puterea pasiunii lor cultivă interesul pentru științe și stârnesc curiozitatea, imaginația și creativitatea.

Ei pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, angajați într-o companie, liber-profesioniști sau pur și simplu părinți care pot și își doresc să transmită pasiunea lor pentru științe mai departe copiilor și tinerilor.

Fiecare proiect Științescu trebuie să fie dezvoltat cu implicarea a minim 2 mentori Științescu, din domenii STE@M diferite.

 

VII. Criteriile de evaluare și selecție a proiectelor Științescu

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape.

În prima etapă, echipa FCTM va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 1. aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul specific programului;
 2. inițiatorul / inițiatorii proiectului fac parte din categoriile eligibile;
 3. proiectul adresează categoriile de beneficiari vizate prin program;
 4. proiectul include mentori Științescu, conform condițiilor prezentului Ghid;
 5. suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid;
 6. durata de implementare se încadrează în perioada prevăzută în prezentul Ghid;
 7. tipurile de cheltuieli respectă regulile de finanțare detaliate în fișa de buget, anexată prezentului Ghid.

Proiectele declarate eligibile vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi realizată de către un juriu independent de selecție, pe baza grilei de evaluare.

Criteriile și grila de evaluare a proiectelor sunt:

 1. inovaţie și cunoaștere colectivă: proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STE@M și are în vedere reutilizarea și/sau replicarea activităților și rezultatelor proiectului, inclusiv împărtășirea materialelor și bunelor practici generate de acesta, prin punerea la vedere (on-line) pentru cei interesați / 20 puncte;
 2. relevanță: proiectul contribuie la realizarea a cel puțin trei dintre cele patru obiective strategice ale Fondului Științescu la Timișoara, detaliate în secţiunea I din prezentul Ghid / 20 puncte;
 3. impact: proiectul conduce la formarea de abilități necesare copiilor și tinerilor într-un viitor al științelor și tehnologiei, între care amintim curiozitatea și imaginația, gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe, gândirea analitică, colaborarea în rețele, leadership, adaptabilitatea și flexibilitatea cognitivă, atitudinea proactivă, spiritul de inițiativă și antreprenoriat, comunicarea eficientă scrisă și orală, accesarea și analiza informației / 10 puncte;
 4. calitatea proiectului: nevoia, numărul și structura beneficiarilor, activitățile și calendarul lor, rezultatele și bugetul, precum și planurile post-proiect sunt corelate și realiste / 30 puncte;
 5. eficiență: resursele umane și financiare sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse / 20 puncte.

Juriul independent de selecție este format din experți ai programului Științescu din alte orașe, persoane active din comunitatea locală şi reprezentantul finanțatorului local HAMILTON Central Europe.

 

VIII. Etapele și termenele concursului de proiecte Științescu

Data lansării programului de finanţare este 3 aprilie 2018.

Echipa FCTM va oferi sprijin în elaborarea proiectelor în perioada 04 aprilie – 30 aprilie 2018.

Data limită pentru înscrierea proiectelor este 3 mai 2018, ora 23.59.

Selecția proiectelor care vor fi finanțate va avea loc în perioada 3 mai –  15 mai 2018.

Anunțarea rezultatelor se va face în 16 – 18 mai 2018.

Semnarea contractelor de finanțare se va face în 18 – 25 mai 2018.

Perioada de implementare și monitorizare a proiectelor este 18 mai – 31 octombrie 2018.

Perioada de raportare, evaluare și închidere a proiectelor este noiembrie 2018.

 

IX. Implementarea proiectelor Științescu la Timișoara

Echipa FCTM va oferi suport pe întreaga perioadă de implementare, astfel:

 • coordonatorilor de proiect, pentru managementul, promovarea, comunicarea, evaluarea și raportarea proiectelor,
 • echipelor de proiect, pentru identificarea de spații inedite și/sau dotări specifice necesare, după caz,
 • mentorilor Științescu, pentru metode psiho-pedagogice și de motivare şi implicare a copiilor și tinerilor în activitățile Științescu.

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu FCTM, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul bancar al organizaţiei sau reprezentantului grupului de inițiativă, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:

 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare.

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către FCTM a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de grupul de inițiativă / organizaţia finanţată. Echipa FCTM va pune la dispoziţia echipelor formulare standard pentru raportare.

Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor, partenerilor și al FCTM.

 

X. Celebrarea proiectelor Științescu la Timișoara

FCTM va organiza, la finalul anului 2018, un eveniment de tip târg pentru celebrarea rezultatelor proiectelor, schimburi de experiență și construire și consolidare de relații în comunitate.

Evenimentul va fi organizat în colaborare cu toate echipele de proiect, fiind încurajați în a se implica și reprezentanți ai finanțatorilor, precum și angajați ai lor.

La eveniment vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți media.

Nu în ultimul rând, vom invita și implica și membri ai Federaţiei „Fundaţiile Comunitare din România” și reprezentanți ai Romanian-American Foundation.

 

Pentru detalii suplimentare și întrebări vă așteptăm să ne contactați!

Persoane de contact: Simona Fiț și Daniela Chesaru,

Telefon: 0770.101.707, E-mail:  fundatiacomunitaratm@gmail.com,

Website: http://timisoara.stiintescu.ro.

Vă dorim succes!

Formular înscriere